Het zeep huisje
Shopping / Home and Garden

De werking van een warmtepomp

 

Een warmtepomp is een soort variatie op een klassieke verwarming. Deze werd uitgevonden om zuiniger ruimte te verwarmen. De ontwikkeling van de warmtepomp kwam lastig op gang omdat men aan het begin niet overtuigd was. Toen was stoken nog de standaard. Tegenwoordig worden warmtepompen vooral in de bouw gebruikt maar worden ze ook steeds normaler om in huis te hebben. Ze hebben en vrij hoog rendement, dat wil zeggen, er gaat weinig energie verloren bij het opwarmen via een warmtepomp. Een warmtepomp werkt in drie cycli die we hier onder kort uit zullen leggen.

 

De eerste cyclus

De eerste cyclus bestaat uit het opvangen van lucht met een omgekeerde ventilator. Deze zuigt lucht in. Lucht bevat namelijk, zelfs als het koud is, thermische energie die aan de lucht onttrokken kan worden. Daar bestaat de eerste cyclus dan ook grotendeels uit. De lucht loopt door een vorstvrije vloeistof heen. Deze vloeistof onttrekt de warmte uit de lucht. De vloeistof verdampt dan en neemt de warmte met zich mee. Dan komt de inmiddels iets warmere damp aan bij de tweede cyclus.

 

De tweede cyclus

In de tweede cyclus wordt de iets warmere damp, die trouwens nog niet warm genoeg is om een huis te verwarmen, doorgestuurd naar een compressor. De compressor verhoogt de druk van de damp, waardoor de temperatuur een stuk hoger komt te liggen. Dit kan je vergelijken met een fietspomp. Als je een duim tegen de fietspomp houdt en dan pompt merk je dat je duim warmt wordt. De temperatuur van de damp is nu door de compressor warm genoeg om de ruimte te verwarmen. Dat is de derde cyclus.

De derde cyclus

De derde cyclus gebruikt de warmte van de damp. De warmte van de damp wordt, vaak via straling, afgegeven aan de te verwarmen ruimte. Nadat de koelvloeistof zijn warmte heeft afgegeven is hij nog steeds te warm om direct weer warmte op te nemen. De vloeistof moet nu weer verkoeld worden. Dit gebeurt in een zogeheten expansievat. Het expansievat verlaagd de druk van de koelvloeistof waardoor het kouder wordt, koud genoeg om weer warmte op te nemen. Zo is de cyclus compleet en kan hij weer opnieuw beginnen.