Het zeep huisje
Image default
Zakelijke dienstverlening

Het belangrijkste doel van een EBI inspectie

Een EBI inspectie is bedoeld voor het vaststellen van meerdere zaken. Wanneer u een nieuwe installatie in gebruik neemt, dan is het op de eerste plaats belangrijk om zeker te zijn dat de betreffende installatie naar behoren werkt. Alle instellingen moeten juist zijn, alles moet goed zijn afgesteld en de veiligheid moet uiteraard maximaal zijn. Dergelijke zaken worden vastgesteld tijdens de EBI inspectie. Het is daarom dat EBI inspecties uitsluitend mogen worden uitgevoerd door ervaren, door SCIOS gecertificeerde bedrijven. U kunt hiervoor bijvoorbeeld bij K.K. Brandertechniek uit Vught terecht.

Wanneer vindt een EBI inspectie plaats?

De EBI inspectie is de Eerste Bijzondere Inspectie en de term geeft het eigenlijk al aan. Het gaat hier om de allereerste inspectie van de installatie. Deze dient binnen 6 weken na het in gebruik nemen van de installatie plaats te vinden. Dit is wettelijk vastgelegd. In de meeste gevallen wordt ervoor gekozen om de inspectie direct bij oplevering van de installatie uit te voeren. Dit is in de regel dan ook het best.

Het doel van een EBI inspectie

Het belangrijkste doel van de EBI inspectie is natuurlijk wel het zeker stellen van de goede, veilige werking van de installatie. Toch is dit niet het enige doel van de inspectie. Het ontwerp van de installatie wordt gecontroleerd om zeker te stellen dat deze voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Daarnaast worden grenswaarden bepaald en worden er voor volgende inspecties instructies opgesteld. Een gecertificeerd bedrijf, zoals K.K. Brandertechniek uit Vught, volgt de SCIOS procedure voor een deskundige uitvoering van de EBI inspectie.

De EBI inspectie is de basis voor komende inspecties

Een installatie moet regelmatig worden geïnspecteerd. Periodieke keuringen dienen eens per twee of vier jaar plaats te vinden, afhankelijk van de installatie. DE EBI inspectie biedt de basis voor deze verdere inspecties en is daarmee zeer belangrijk. U kunt direct een afspraak maken voor een Eerste Bijzondere Inspectie van uw installatie.

https://kkbrandertechniek.nl/