De vraag is er een isolatiepremie 2016 in Vlaanderen of is het voorbij, kan positief beantwoord worden. Ook in 2016 bestaat de isolatiepremie, exact gelijk aan de regeling van 2016 nog, dit geldt o.a. ook voor spouwmuurisolatie. Isolatiepremie, kan men aanvragen voor verschillende vormen van isolatie, niet alleen voor spouwmuurisolatie. Wanneer men besluit over te gaan op spouwmuurisolatie en men een isolatiepremie wil hebben, is het zinvol voor de zekerheid aan te nemen dat de huidige isolatiepremie regeling gegarandeerd tot 1 juli 2016 blijft bestaan (waarschijnlijk tot eind 2016, maar 1 juli 2016 is tot nu toe als datum genoemd.) en dus moet de isolatiepremie voor spouwmuurisolatie uiterlijk in juni 2016 aangevraagd worden. Ook wanneer men gebruik wil maken van de isolatiepremie voor een andere vorm van woningisolatie geldt hetzelfde.

Isolatiepremie bij woningisolatie

Naast spouwmuurisolatie zijn er nog andere vormen van woningisolatie, voor al deze vormen van isolatie kan men in aanmerking komen voor een isolatiepremie. Spouwmuurisolatie is mogelijk de meest aantrekkelijke vorm van woningisolatie, daar er relatief weinig overlast is en het geheel onzichtbaar is. Echter niet alle woningen zijn voor spouwmuurisolatie geschikt. Woningen die voor 1928 gebouwd zijn, hebben geen spouwmuur en er is na die tijd ook wel eens gebouwd zonder spouwmuur. En heel eenvoudig, geen spouw, geen spouwmuurisolatie. Voor dergelijk objecten kan men eventueel kiezen voor buitenisolatie. Ook voor buitenisolatie (net als bij spouwmuurisolatie) kan men een isolatiepremie verkrijgen. Buitenisolatie vindt plaat op de buitenmuren, er wordt dus eigenlijk een extra laag over de bestaande buitenmuren gelegd. Deze buitenisolatie wordt bedekt met een speciale cementgebonden mengeling, die bestand is tegen alle weersomstandigheden. Staal of glasvezelgaas is ingebed in deze cement mengeling en dient voor extra kracht en bewegingseffecten te compenseren. Het kan nodig zijn om dakranden en dorpels uit te breiden en regenpijpen te verplaatsen. Een dunne laag isolatie kan worden aangebracht langs de randen van raam- en deuropeningen Het is de moeite waard om de installateur te controleren of hij onafhankelijke certificering heeft ten aanzien van buitenisolatie. Indien de installateur die niet heeft, is het niet zeker of hij goed genoeg is. Hierdoor kan het gebeuren dat u niet in aanmerking komt voor een isolatiepremie

Energiebesparing bij spouwmuurisolatie dankzij isolatiepremie

Met betrekking tot energiebesparing geldt dat buitenisolatie van bestaande gebouwen duur is. Indien de wanden kwetsbaar zijn voor regendoorslag of vorstschade, kan buitenisolatie deze problemen oplossen. Een bijkomend voordeel kan een verbetering van het uiterlijk van het huis zijn. Echter de kosten van buitenisolatie ten opzichte van spouwmuurisolatie zijn beduidend hoger (zeker 4 – 5 maal zo hoog).Hierdoor is de terugverdientijd op basis van energiebesparing alleen al meer dan 30 jaar, terwijl dit bij spouwmuurisolatie ongeveer 5 jaar is. Indien men dan ook nog een isolatiepremie heeft wordt (overigens ook voor buitenisolatie) dit nog duidelijk korter.

Maatregelen bij buitenisolatie en spouwmuurisolatie
• Aangezien buitenisolatie het uiterlijk van het huis kan veranderen, is een bouwvergunning nodig. Een erkend installateur of architect kan helpen.
• Spouwmuurisolatie en buitenisolatie zijn banen voor professionele aannemers. Het is theoretisch mogelijk om de spouwmuurisolatie zelf ui te voeren, maar iedereen die een dergelijke baan uitvoert, moet volledig bewust zijn van de voorzorgsmaatregelen.

Vergeet de ramen niet
Van alle componenten in een gebouw, gaat door de ramen de meeste warmte verloren. Dit komt omdat glas warmte gemakkelijker dan bij de meeste andere bouwmaterialen laat ontsnappen. Dus spouwmuurisolatie of buitenisolatie zonder aan de ramen te denken heeft niet veel zin, uw isolatiepremie staat dan ook zwaar ter discussie! Het is belangrijk dat de ramen zo efficiënt mogelijk worden geïsoleerd.

Spouwmuurisolatie is de meest aantrekkelijk vorm van woningisolatie, maar kan niet altijd toegepast worden. Een eventueel alternatief is dan buitenisolatie. Van belang is dat u uw ramen niet vergeet, door glas verdwijnt zeer veel warmte. Indien optimaal geïsoleerd (spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie) en aan de ramen is gedacht, komt u in aanmerking voor een isolatiepremie.

Meer informatie: http://www.isolatie-vlaanderen.be/isolatiepremie