Het zeep huisje
Image default
Zakelijk

Uitleg over NEN 1010

Daar waar verschillende partijen samenwerken zijn goede afspraken nodig om de veiligheid te waarborgen. In het geval van elektrische installaties, energievoorziening en cyber security kunnen duidelijke afspraken over veiligheid zelfs van levensbelang zijn. Om ervoor te zorgen dat alle partijen die bij het proces betrokken zijn tot duidelijke afspraken kunnen komen en dat de afspraken ook worden nageleefd is de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) opgericht. Al meer dan 100 jaar zorgt deze stichting ervoor dat de betrokken partijen tot afspraken komen die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Dat zijn er inmiddels in totaal al ruim 34.000 waaronder Nederlandse, Europese en internationale normen. Daaronder valt ook de NEN 1010, een reeks veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties die van toepassing zijn in de elektrotechnische installatiebranche. Deze veiligheidsbepalingen zijn een vertaling en aanvulling op de bestaande Europese normen en richtlijnen aangaande laagspanningsinstallaties.

Trainingen voor NEN 1010 normen en richtlijnen

Om de toepassing en het gebruik van deze normen in de praktijk te ondersteunen biedt de stichting trainingen en cursussen voor verschillende normen en richtlijnen in alle sectoren. Zo kun je er ook trainingen volgen voor NEN 1010 die gericht zijn op het ontwerpen, installeren en keuren van laagspanningsinstallaties en laagspanningsdeelinstallaties in de elektrotechnische installatiebranche. Het aanbod aan trainingen en cursussen die de stichting biedt voor NEN 1010 zijn onder andere trainingen voor monteurs om veilig elektrische installaties te kunnen aansluiten en opfriscursussen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. Wil je een NEN 1010 cursus boeken, dan kun je op de website van de stichting een overzicht vinden met alle cursussen en trainingen. Daarnaast kun je online verschillende webinars volgen en vind je belangrijke informatie over de toepassing van de NEN 1010 norm.

Waarom zijn NEN 1010 trainingen belangrijk?

Onze Arbowetgeving redeneert dat elektriciteit altijd een potentieel gevaar oplevert, zelfs als er geen direct contact mogelijk is. Je moet veilig kunnen werken in de buurt van een elektrische installatie en erop vertrouwen dat de risico’s minimaal zijn. Daarom moeten voor elektrische installaties verbonden aan gebouwen de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen en voldoen aan de NEN 1010 norm. Onder NEN 1010 vallen laagspanningsinstallaties, dat zijn bijvoorbeeld installaties op het gebied van de verlichting, beveiliging en ICT. Door medewerkers NEN 1010 trainingen te bieden zorg je ervoor dat hun kennis over de normen en de richtlijnen altijd up-to-date is waardoor je de veiligheid van je personeel en de eindgebruikers kunt waarborgen.