Het zeep huisje
Image default
Bedrijven

Wanneer doe je een beroep op De Vereende?

Voor het merendeel van de verzekeraars geldt dat ze over min of meer hetzelfde aanbod beschikken. Dit gezegd hebbende zijn er ook uitzonderingen op deze regel. Eén van deze uitzonderingen luistert naar de naam ‘De Vereende’. Het betreft hier immers een verzekeraar die er bekend om staat hoog risico verzekeringnemers alsnog aan een passende verzekering te helpen. Het kan daarbij gaan om een essentiële verzekering die ze bij andere verzekeraars niet kunnen afsluiten, maar ook om een verzekering die in de regel sowieso een stuk lastiger te verkrijgen is zoals bijvoorbeeld een taxiverzekering. In ieder geval, wil jij graag ontdekken wat De Vereende ook mogelijk voor jou kan betekenen? Dan is nog even verder blijven lezen zeker en vast de moeite waard. 

Wat is De Vereende?

Er wordt wel eens door mensen gezegd “alle verzekeraars zijn hetzelfde”. Dat is echter zeker niet over de hele lijn het geval, integendeel. Er moet wat dit betreft namelijk rekening mee worden gehouden dat we de verschillende verzekeraars eigenlijk moeten indelen in twee categorieën, namelijk:

  1. De standaard verzekeraars;
  2. De bijzondere verzekeraars;

In het merendeel van de gevallen is het zo dat mensen (uiteraard) de keuze maken om een beroep te doen op de diensten van één van de verschillende standaard verzekeraars die hun diensten op de markt aanbieden. Voor de meeste mensen is dit ook geen enkel probleem. Dit gezegd hebbende bestaan er wel uitzonderingen. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat je in het verleden als potentiële verzekeringnemer tegen bepaalde problemen aan bent gelopen die een blijvende impact hebben gehad. Deze problemen kunnen er soms voor zorgen dat een gewone verzekeraar je niet langer wenst te verzekeren. Een beroep doen op een bijzondere verzekeraar als De Verende is dan vaak de enige mogelijkheid waar je nog over zal beschikken. Gelukkig maar dat er ook zo’n verzekeraars bestaan! 

Met welke problemen hebben mensen soms te maken?

Voor De Vereende geldt dat ze als bijzondere verzekeraar mensen over de vloer krijgt die te kampen hebben met tal van uiteenlopende problemen. In eerste instantie zijn er bijvoorbeeld de mensen die in het verleden tegen een financiële opdoffer aan hebben gekeken. Deze opdoffer zou zomaar een blijvende impact kunnen hebben op het leven van deze mensen. Niet zelden zorgt dit er jammer genoeg in de praktijk voor dat verzekeraars vaak niet langer bereid zijn om een bepaalde verzekering toe te kennen aan de verzekeraar in kwestie. Dat is natuurlijk bijzonder jammer te noemen. 

Een ander probleem waar mensen soms mee te maken krijgen is een schadeverleden dat zo dramatisch is dat standaard verzekeraars ze instant bestempelen als een veel te groot risico. Ook in dat geval kan alleen een verzekeraar zoals De Vereende een goede oplossing bieden. Dat kan zeer belangrijk zijn, want wat wanneer je door het geweigerd worden bij standaard verzekeraars bijvoorbeeld niet meer met de auto mag rijden? Dat kan voor erg veel mensen zeer vervelend zijn. 

Welke mogelijkheden biedt de verzekeraar De Vereende?

In eerste instantie kan er dus worden vastgesteld dat De Vereende mensen helpt die bij andere verzekeraars niet langer welkom zijn. Het kan hierbij dan dus gaan om mensen die in het verleden met ernstige financiële problemen te maken hebben gehad, maar ook om mensen die bijvoorbeeld geconfronteerd zijn met opeenvolgende schadegevallen waardoor hun schadeprofiel aanzienlijk is beïnvloed. Dit is echter nog niet alles. Daarnaast is het natuurlijk eveneens zo dat het algemeen bekend is dat er op de markt verschillende verzekeringen zijn terug te vinden die net wat minder eenvoudig af te sluiten zijn omdat er grotere risico’s aan verbonden zijn. Denk hierbij aan:

  • Quadverzekeringen;
  • Verzekeringen voor leegstaande panden;
  • Verzekeringen voor pop-upwinkels;
  • Verzekeringen voor praalwagens; 

Bovenstaande vier voorbeelden zijn natuurlijk maar enkele van de vele verzekeringen waar in de praktijk een significant hoger risico aan verbonden is volgens veel verzekeraars. Ben jij van plan om één of zelfs mogelijkmeerdere van deze verzekeringen af te sluiten? In dat geval zal je tot de conclusie komen dat je daar naar alle waarschijnlijkheid voor aangewezen zal zijn op De Vereende.

Hoeveel bedragen de kosten voor een verzekering bij De Vereende?

Het feit dat De Vereende zich eigenlijk heeft gespecialiseerd in dossiers met een (aanzienlijk) hoger risico zorgt er uiteraard in de praktijk eveneens voor dat er rekening mee moet worden gehouden dat er sprake kan zijn van hoger gelegen verzekeringspremies. De gemiddelde premie welke je bij deze verzekeraar zal moeten betalen is dan ook significant hoger gelegen in vergelijking met deze bij andere partijen. Dat is echter niet alles. Soms is ook een (aanvullende) waarborg immers vereist.

In het bijzonder voor verzekeringnemers die in het verleden geconfronteerd zijn geweest met ernstige financiële problemen geldt dat De Vereende de keuze kan maken om aan hen een aanvullende waarborg te vragen. Vaak is het zo dat de verzekeraar er dan voor kiest om bijvoorbeeld drie maanden aan premies te vragen. Op deze manier beschikt hij toch over een beetje extra zekerheid voor de situatie waarin het mogelijk fout gaat met de financiële situatie van de verzekeringnemer. Hou er dus rekening mee dat een dergelijke waarborg een vereiste kan zijn.

Moet De Vereende je verplicht een verzekering verstrekken?

Het karakter waar De Vereende als “bijzondere” verzekeraar over beschikt zorgt er in de praktijk ook voor dat er soms sprake is van bepaalde misverstanden. Voor heel wat mensen geldt namelijk dat zij over het vermoeden beschikken dat deze verzekeraar verplicht is om elke verzekeringsaanvraag goed te keuren. Dat is natuurlijk helemaal niet correct, integendeel. Voor Vereende geldt dat ze bij het ontvangen van een verzekeringsaanvraag altijd in eerste instantie zal controleren hoe groot de risico’s zullen zijn die ze loopt. Op basis van dit onderzoek zal er vervolgens worden geconcludeerd of men bereid is om de verzekering daadwerkelijk af te sluiten en vooral tegen welke premie dat moet gebeuren. Eventueel kan er ook nog een aanvullende waarborg worden gevraagd. 

Het feit dat De Vereende dus het overgrote merendeel van haar verzekeringsaanvragen goedkeurt betekent in de praktijk zeker niet dat ze daartoe verplicht is. Het zou dus eventueel nog steeds tot de mogelijkheden kunnen behoren dat jouw verzekering bij deze verzekeraar wordt geweigerd. 

Klik hier voor meer informatie.