Het zeep huisje
Shopping / Home and Garden

Witgoedsystemen

Witgoedsystemen door wadroger reparatie amsterdam

Bij dit witgoedsysteem kunnen de afzonderlijke radiatoren niet worden afgesloten omdat dan de watercircu!atie in de hele kring wordt gestopt.

Dit systeem is wel in woningen toegepast, waarbij een grote haard in de woonkamer als ketel en voornaamste verwarmingsbron dienst deed (moederhaard). Men noemt het ook wel het ringleidingsysteem. Een voordeel ervan is dat de aanleg snel en goedkoop te verwezenlijken is zegt wasdroger reparatie Amstelveen.

 

Toepassing van witgoed systeem

 

Dit systeem wordt ook voor grotere instailaties toegepast, maar dan altijd met meer kringen. De warmtetoevoer aan ieder van de kringen voor eeen wasmachine kan dan wel op de behoefte bewoonde afgestemd. Ms verwarmingslichamen worden veelal ribbenbuisconvectoren met een ommanteling toegepast. Door de luchtroosters in deze mantel meer of minder open te zetten heeft men de afgifte van convectiewarmte in de verschillende vertrekken enigszins in de hand.

verwarmingslichaam

 

In plaats van al het warme water door het verwarmingslichaam te laten stromen zoals bij het ringleidingsysteem gebeurt, kan men er ook een deel door laten gaan. De radiator vormt een stuk op de aanvoerleiding. Daarmee bereikt men t.o.v. het seriesysteem twee voordelen:

Maar ook bij dit systeem zullen de laatste radiatoren in de nj water van een lagere ternpeatuur ontvangen, zodat daarmee bij de grootte van het verwarmend opperviak van de radiatoren weer rekening moet worden gehouden. Door meer dan een kring van radiatoren op de ketel aan te sluiten neemt de instelbaarheid naar warmtebehoefte veer toe. De aanleg is snel en relatief goedkoop uit te voeren.